Turneringskomíté

Turneringskomiteen har som oppgave å organisere medlemsturneringer og andre turneringer på Krokhol. Turneringsarbeidet har sine egne sider. Det er stort sett medlemmene av turneringskomiteen som fungerer som turneringsledere. Turneringslederen(e) for hver turnering står oppført i Golfbox.

Medlemmene av turneringskomiteen:

Per Frode Haugen
Leder
froh@hotmail.no
920 38 721Jens Kr. Tofteberg
jenstofteberg@gmail.com
911 86 375Ragnhild Lied Johansen
ragnhildlj@gmail.com
456 13 557Stine Torgersen
stinetorgersen@hotmail.com
900 21 709Finn-Arne Johansen
fajohans@gmail.com
905 62 938Marit Bjørnstad
marit.bjoernstad@outlook.com
905 51 775Knut Storm Hanssen
knut.storm@hotmail.com
90987621Stefan Johansson
stefan@johansson.com
98138356

Turneringskomiteens rapport 2021

Denne rapporten omfatter turneringer i TK`s regi. Den omfatter dermed ikke seniorturneringene/damedager samt «private» turneringer. Statistikken bygger på artikler fra Redaktøren.

TK har i år hatt 8 medlemmer, 1 mer enn fjoråret, følgende er medlemmer Marit Bjørnstad Ragnhild Lied Johansen, Stine Torgersen, Knut Storm Hanssen, Finn-Arne Johansen, Stefan Johansson, Jens Kr. Tofteberg og leder Per Frode Haugen.

Også i år stilte Golfhandelen som sponsor for en turnering her stilte 50 spillere til start, 18 færre enn fjoråret. Ellers kan nevnes at Golfhandelen sponser mandagsturneringen med premier i alle tre klassene, noe som bidrar økonomisk til klubben.

Ved en oppsummering av hendelser viser det seg at (tallene i parentes er fjorårstall):

TK har arrangert 16 9 hulls mandagsturneringer med til sammen 385 spillere (528).

Videre har TK arrangert 9 (9) 18 hulls turneringer:

Vårsleppen 54 spillere (28), Match Play 34 spillere (39) her er det Jon Kittilsen som har stått for teknisk gjennomføring, Golfhandelen 50 spillere (68), Jernslaget 28 spillere (26), Flaggturneringen 22 spillere (33), Klubbmesterskapet 31 spillere (33), Krokhol masters 24 spillere (31) og Elgjakta 33 spillere (37), Krokhol Texas Scramble 68 spillere og Intern. Pairs 22 spillere,

Summen av turneringer er omtrent lik fjoråret, og TK er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen av turneringene. Det oppleves noe skuffende at så få deltar på turneringen.

Turneringskomiteen bør kanskje vurdere andre former for turneringer og den har behov for nytenkning.

Med ønske om et større fremmøte på turneringene i 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 9 =