Scorekort

I 2013 fikk 9-hullsbanen fått et nytt oppsett. Dette er mest for å gjøre det mer interessant å spille 18-hullsrunder ved å utnytte alle utslagsstedene, slik at det kan spilles 4 forskjellige sløyfer.

I tillegg legges det bedre til rette for nybegynnere og barn ved å etablere en slopet A-sløyfe som unngår blant annet de fleste vannhinderne.

Hull Par Hcp A-A A-B B-B B-C C-C C-D D-D
Farge Grønn Grønn/rød Rød Rød/gul Gul Gul/hvit Hvit
1 3 17 94 94 94 94 122 122 122
2 4 9 205 205 272 272 315 315 315
3 5 7 285 285 388 388 440 440 440
4 3 15 119 119 119 119 128 128 157
5 5 3 330 330 415 415 465 465 505
6 4 13 116 116 190 190 213 213 228
7 4 1 229 229 229 229 277 277 307
8 4 5 239 239 239 239 286 286 310
9 4 11 218 218 305 305 327 327 362
Ut 1835 1835 2251 2251 2573 2573 2746
10 3 18 94 94 94 122 122 122 122
11 4 10 205 272 272 315 315 315 315
12 5 8 285 388 388 440 440 440 440
13 3 16 119 119 119 128 128 157 157
14 5 4 330 415 415 465 465 505 505
15 4 14 116 190 190 213 213 228 228
16 4 2 229 229 229 277 277 307 307
17 4 6 239 239 239 286 286 310 310
18 4 12 218 305 305 327 327 362 362
Inn 1835 2251 2251 2573 2573 2746 2746
18 hull 3670 4086 4502 4824 5146 5219 5492

Data-scorekort og utslagssteder

Klubben har et system som gjør at du får et ferdig innfylt scorekort når du registrerer deg i proshop.

Du må derfor oppgi hvilken sløyfe du vil spille.

Det er ferdig utfylt i den forstand at det har navn, handicap og spillehandicap, samt en markering hvor mange tildelte slag du får på hvert hull.

Scoren på hvert hull må du fremdeles fylle inn selv.

Hvis du bare ønsker å spille 9 hull skal du be om scorekort for enten A-A (grønn), B-B (rød), C-C (gul) eller D-D (hvit), alt ettersom hvilken sløyfe du ønsker å spille, ellers blir bane- og sloperatingen feil.

Det er også verdt å merke seg at der C- og D-sløyfen deler tee, så er det meningen at C-utslaget vil være på fremste halvdel av tee, mens D-utslaget vil være på bakre del. Lengden som er oppgitt for D-sløyfen kan derfor bli opptil 20 meter lenger på hull 2, 7 og 8.

Lokale regler

Lokale regler er trykket på scorekortet.

Du finner dem også her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 17 =